Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Bardoňovo HU

Községünk nevezetességei

Kelecsényi kastély

  Kastély Baracska.jpg Kastély.jpg

      A kelecsényi és hrabói Kelecsényi család a 18. században szerzett birtokokat a községben, ekkor egy barokk kúriát építettek itt, amit a 19. században átalakítottak klasszicista stílusban L alakúra. 1888-ban a kúriát  kibővítették az észak résszel és az egész keleti szárnnyal. A kastély szabálytalan U alakú földszintes épület. A manzárd tetőszerkezetű kastély déli irányból közelíthető meg. A bejárati ajtóhoz lépcsők vezetnek fel, a sarkakat toronyszerű manzárdtetős oldalszárnyak  zárják. Az épület két fő részből áll, az előcsarnokból nyíló nagyteremből, és az előcsarnokból mindkét irányba nyíló épületszárnyakból.

    A kastély tulajdonosa 1879-ig Kelecsényi Zsigmond volt. Kelecsényi Zsigmond negyven éven keresztül Trencsén vármegye tisztviselője volt és mellette főszolgabíró is. Családon, majd idősebb korában Baracskán lakott. Halála után testvérének, Kelecsényi Gáspárnak a fia, Kelecsényi Ráfael örökölte. Kelecsényi Ráfael jelentős szerepet töltött be a megye életében, kiváló szónok, éveken keresztül Bars vármegye főjegyzője és országgyűlési képviselő volt. Feleségével Kelecsényiné Kudlik Ilonával Baracskán a kastélyban laktak. Öt gyermekük született: Hugó, Izabella, Iréne, Ilona és Mathilda. Kelecsényi Ráfael 1916-ban bekövetkezett halála után a kastélyt és a hozzá tartozó birtokokat lánya, Kelecsényi –Mirbach Iréne örökölte, aki 1944-ig férjével Dr. Mirbach Emil gróffal lakott a kastélyban. Miután 1944-ben el kellett hagyniuk a kastélyt a grófné Péczelre költözött a testvéréhez Izabellához. 1970. március 11-én, 95 évesen húnyt el, Péczelen a római katolikus temetőben van eltemetve. Férje Dr. Mirbach Emil gróf 1945. március 29-én  halt meg Söptén, Szombathelyen a Szent Krivin Szalézi templom kriptájában van eltemetve.

    A háború alatt 1944-ben német parancsnokság, majd kórház volt a kastélyban. 1947-től 1981-ig iskola működött az épületben, majd az iskola bezárása után az állapota fokozatosan megromlott. A felújítási munkák 1991-ben kezdődtek, majd a felújított épületet 2000. december 29-én adták át. Az eredeti berendezésből nem maradt meg semmi a kastélyban, az évek során a többszöri javítások és felújítások miatt a belső elrendezése is teljesen megváltozott.

   Az épület a község tulajdonában van, napjainkban művelődési házként szolgál. Kultúrális rendezvényeket, lakodalmakat és más családi ünnepségeket rendeznek benne. A keleti szárnyban kávézó működik, a nyugati szárnyban hat szoba vár még befejezésre, amelyből kettőben 2015.június 29-től állandó kiállítás tekinthető meg a község és a kastély múltjáról.

 


A Kelecsényi család mauzóleuma

Kelecsényi sírhely.JPG  Kelecsényi sírhely oldalról.JPG

     A község szélén, a Pozba felé vezető út mellett áll a Kelecsényi család mauzóleuma, melyet Kelecsényi Rafael építtetett a 19. század második felében. A négyszög alapzatú építmény homlokzatait jellegzetes neogótikus tört portálék tagolják. A koronapárkány kivitelezése neoromán félköríves fríz.

    Itt voltak eltemetve: Kelecsényi Zsigmond (1879), Kelecsényi Rafael (1916) és Kelecsényi Rafael három gyermeke: Mathild (1888), Ilona (1900) és Hugó (1921).  Az épület 2015-ben volt felújítva. 

 


Az Ambro kúria

Ambro kúria.jpg  Platánfa.jpg

      A községben volt az adamóczi Ambro család székhelye is, akik a 18. században jutottak itt birtokrészekhez. Felépítettek egy barokk kúriát, melyen később klasszicista átalakításokat hajtottak végre.

    1830-ban a két Ambro testvér, Antal és György között pereskedés robbant ki a helyi kúria és az örökség ügyében. Később kibékültek, és apjuk, Károly halála után a birtokot fele-fele arányban elosztották. Később Ambro Antal fiai a fajkürti kastélyban laktak, és bérbe adták az itteni kastélyt. Az 1860-as években  Simonyi Simon lakott az épületben a caládjával.

   Simonyi és varsányi Simonyi Simon (1818 -1880), Bars vármegyei főszolgabíró, honvéd hadnagy (1848) a Bars vármegyei honvéd egylet tagja, országgyűlési képviselő, Bars vármegye alispánja. A Pallasz nagylexikon így ír róla: „Simonyi Simon, a szabadságharcban őrnagy, Bem József életének megmentője az 1849. február 4-iki vízaknai csatában, később barsi alispán és képviselő, messze vidék legerősebb férfia, legjobb lövő, vívó és lovas.“

    A 19. század végén Knapp Simon vásárolta meg a birtokot.  Az épület később Katona István kezére került, de ő inkább a cseresnyési kastélyban tartózkodott, mint ebben az öreg kúriában.

   1927 –ben az épületet megvásárolta a Slovenská liga  és létrehozták benne az állami iskolát. 1946 –tól az egykori kúriában az óvoda működik napjainkig.

Az óvoda kertjében egy hatalmas, többszáz éves platánfa áll.

 


Római katolikus templom

Katolikus templom.jpg  

     Községünk legrégebbi műemléke a Szent Bertalan apostol római katolikus templom, melyet a 17. században építtetett Ermádi (Harmady?) földesúr. Hamvait a templomban helyezték el. A jellegzetes barokk építményt a 19. században átalakították, később többször javították. Az egyhajós templom szentélye szegmens végződésű, a sekrestyét hozzáépítették és az ormos homlokzat fölé emelték a bádogtornyot. A főoltár központi képét – a spanyol Ribera után – Kákonyi János amatőr festő, a Nagyszombati Diecéza római katolikus lelkésze festette. A barokk oltár tabernákuluma a 18. század közepén készült.

 


Református templom

Református templom.jpg

     Református templom már régebben állt a faluban, de átépítették katolikus templommá. A községben csak két református lelkész tevékenykedett, 1725-ben Kisvárdai István, 1733-ig Óvári István, ezt követően a pozbai parókia filiáléja lett. A következő templomot csak 1785-ben építették egy kijelöt helyen és nem volt tornya, hasonlóan mint a többi türelmi templomnak. Építésére Ambro földesúr 1500 téglát adományozott. Idővel a templom nem felelt meg a református gyülekezetnek, ezért 1908-ban újat építettek. A templom építését 1908. május 1-én kezdték és már 1909. november 7-én Varga Imre püspök szentelte fel.

    A templom egy poligonális oltárral végződő teremcsarnok, toronylépcsős toldaléképítményekkel és átalakított toronnyal. A torony alsó része az egykori templom maradványa a régi bejárati portáléval. A toronyban két harang függ, egyik az eredeti, 1694-ben készült, a másikat 1924-ben öntették, az első világháborúban ágyúöntés céljából kisajátított harang helyett.

   A vörösmárvány Úr asztalát 1861-ben készítették a baracskai református hívők. A templomban egy 1917-ben elhelyezett emléktáblán van megörökítve a reformáció 300 éves évfordulója. A második emléktáblát a honfoglalás millecentenáriumának tiszteletére leplezték le és a következő felirat olvasható rajta: Itt élned és halnod kell. A templom újabb kori berendezése 1909-ből származik. A toronyban két harang függ, egyik az eredeti, 1694-ben készült, a másikat 1924-ben öntették a baracskai hívők a nagyszombati Kurtel cégnél pótláskánt az első világháború idején ágyúöntés céljaira kisajátított harang helyett. Az Úr vacsora ezüst kelyhét Szaszák György adományozta 1940-ben.

 


 

webygroup

Slovenská verzia

4564012

Főoldal